U bent hier

Regelement

Omschrijving

De Trappenloop is een hardloopevenement in het trappenhuis van het Erasmusgebouw te Nijmegen, bestaande uit vier onderdelen: een individuele tijdsloop over tien etages, een individuele tijdsloop over twintig etages, duoloop en een estafette. Het is toegestaan om aan meerdere onderdelen deel te nemen, maar slechts een keer per onderdeel. Deelnemers aan de trappenloop lopen individueel het parcours. Er wordt gestart met vaste tussenpozen. De duoloop wordt uitgevoerd door twee personen die elk tien etages lopen. Een estafetteploeg bestaat uit vier personen die elk vijf etages lopen en tijdens de race een estafettestokje moeten doorgeven. Deze overdracht dient plaats te vinden op de verdieping waarop gewisseld dient te worden. Ook tijdens de estafette vertrekken de teams na elkaar met vaste tussenpozen.

NSK

Aan het NSK-klassement kunnen alleen studenten meedoen of ex-studenten die minder dan één jaar geleden zijn afgestudeerd.

Tijdwaarneming

De tijd van elke deelnemer wordt gemeten door middel van het IPICO Sports-systeem. Hiervoor dient elke loper te beschikken over een geschikte chip aan zijn schoen. De chips worden beschikbaar gesteld door de organisatie.

Uitslagen

De uitslagen worden tijdens de wedstrijd bijgehouden op een scherm in de centrale hal en na afloop van het evenement gepubliceerd op deze website.

Inschrijving

Inschrijving dient te geschieden middels het inschrijfformulier waarnaar wordt gelinkt op deze website of het (papieren) inschrijfformulier dat beschikbaar wordt gesteld op de dag zelf.

Kosten

De deelnamekosten worden geïnd door middel van een automatische incasso door NSAV 't Haasje. Hiervoor dient toestemming te worden gegeven bij inschrijving. Bij na-inschrijving dienen de kosten contant betaald te worden bij het afhalen van het startnummer. Indien het evenement door overmacht mocht komen te vervallen, dan wordt er geen restitutie verleend op de inschrijfkosten.

(Afhalen) startnummers en chips

Startnummers dienen voorafgaand aan het evenement te worden opgehaald bij de inschrijftafel en dienen duidelijk gedragen te worden tijdens de wedstrijd. Tevens worden aan de inschrijftafel chips verstrekt. Bij deelname aan de wedstrijd wordt akkoord gegaan met de verantwoordelijkheid voor de chip en het nadien inleveren van de chip. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om te zorgen dat dit gebeurt. Indien de chip niet binnen zeven dagen na afloop van het evenement wordt geretourneerd wordt dit beschouwd als niet tijdig inleveren van de chip. De organisatie behoudt zich dan het recht voor om € 30.00 af te schrijven van het bij inschrijving opgegeven rekeningnummer.

EHBO

Tijdens het evenement zal er een EHBO-post aanwezig zijn.

Aansprakelijkheid

Deelname aan dit evenement is geheel op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig opgelopen letsel en/of beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Protesten

Eventuele protesten kunnen tijdens het evenement ingediend worden bij de organisatie en worden ter plekke in behandeling genomen. Na afloop van het evenement is er geen mogelijkheid meer om protest in te dienen.

Indien dit reglement geen uitsluitsel biedt, beslist de organisatie.